Ludzie z natury są skłonni do dzielenia się informacjami i przemyśleniami. W kontekście rekrutacji gadatliwość kandydata może być zarówno atutem, jak i wadą. Z jednej strony, otwartość i chęć dzielenia się doświadczeniami może ułatwić rekruterowi ocenę jego umiejętności, osobowości i dopasowania do firmy. Z drugiej strony, nadmierna gadatliwość może prowadzić do ujawniania nieistotnych informacji, a nawet kwestionowania wiarygodności kandydata.

Jak psychologia może pomóc rekruterom  interpretować  gadatliwość kandydatów?

Poznaj typy gadatliwości: Psychologia wyróżnia różne typy gadatliwości, np. gadatliwość informacyjna (dzielenie się istotnymi faktami), gadatliwość nerwowa (nadmierne mówienie z powodu stresu) czy gadatliwość manipulująca (ukrywanie braków kompetencji). Rekruter powinien umieć rozpoznawać te typy, aby trafnie interpretować wypowiedzi kandydata.

Aktywne słuchanie: Kluczowe jest uważne słuchanie kandydata, zwracając uwagę nie tylko na treść jego wypowiedzi, ale również na mowę ciała, emocje i ton głosu. Pozwala to na wychwycenie niuansów, które mogą mieć znaczenie dla oceny kandydata.

Zadawaj otwarte pytania: Otwarte pytania zachęcają kandydata do rozwinięcia swoich wypowiedzi i dostarczają rekruterowi więcej informacji. Unikaj pytań typu "tak" lub "nie", które ograniczają swobodę wypowiedzi.

Obserwuj reakcje na pytania: Zwróć uwagę na to, jak kandydat reaguje na Twoje pytania. Czy odpowiada chętnie i szczegółowo, czy też udziela krótkich i wymijających odpowiedzi? Nerwowe reakcje lub unikanie odpowiedzi na konkretne pytania mogą sygnalizować problemy.

Analizuj kontekst: Nie oceniaj gadatliwości kandydata w oderwaniu od kontekstu. Weź pod uwagę specyfikę stanowiska, kulturę firmy i charakter rozmowy. W niektórych sytuacjach gadatliwość może być pożądana, w innych może być postrzegana jako negatywna.

Pamiętaj:

Nie etykietuj kandydatów na podstawie ich gadatliwości.

Nie opieraj oceny wyłącznie na ilości słów wypowiedzianych przez kandydata.

Skup się na treści wypowiedzi, mowie ciała i emocjach kandydata.

Wykorzystaj wiedzę psychologiczną, aby trafnie interpretować zachowanie kandydata.

Dodatkowe wskazówki:

Stosuj techniki radzenia sobie z gadatliwością, np. delikatnie przerywaj kandydata, aby przekierować rozmowę na inny tor.

Podsumuj wypowiedzi kandydata, aby upewnić się, że poprawnie go zrozumiałeś.

Daj kandydatowi możliwość zadawania pytań.

Dzięki uważnej obserwacji i umiejętnemu wykorzystaniu psychologicznych narzędzi, rekruter może przekuć gadatliwość kandydata w cenne źródło informacji, prowadzące do trafnej oceny jego potencjału i dopasowania do firmy.

Psychologia może pomóc rekruterom w interpretacji gadatliwości kandydatów na kilka sposobów:

1.Określenie  typów osobowości: Psychologia oferuje różne teorie osobowości, które mogą pomóc rekruterom w zidentyfikowaniu typu osobowości kandydata i tego, jak jego gadatliwość może być z tym związana. Na przykład, osoby ekstrawertowane z natury są bardziej skłonne do gadatliwości, podczas gdy osoby introwertyczne mogą być bardziej powściągliwe.

2. Ocena umiejętności komunikacyjnych: Gadatliwość kandydata może ujawnić jego umiejętności komunikacyjne, takie jak jasność wypowiedzi, umiejętność słuchania i dostosowywania języka do odbiorcy. Rekruterzy mogą ocenić, czy kandydat potrafi zwięźle i treściwie przekazywać swoje myśli, czy uważnie słucha pytań i czy dostosowuje swój język do poziomu zrozumienia rekrutera.

3. Identyfikacja entuzjazmu i zaangażowania: Gadatliwość kandydata może również wskazywać na jego entuzjazm i zaangażowanie w daną pracę lub firmę. Kandydat, który chętnie opowiada o swoich doświadczeniach i pasjach związanych z danym stanowiskiem, może być bardziej zmotywowany i zaangażowany w pracę w firmie.

4. Wykrywanie oznak stresu lub nerwowości: Nadmierna gadatliwość może być również oznaką stresu lub nerwowości kandydata. Rekruterzy mogą zwrócić uwagę na mowę ciała kandydata, tempo mowy i ton głosu, aby wykryć potencjalne oznaki stresu.

5. Ocena uczciwości i wiarygodności: W niektórych przypadkach nadmierna gadatliwość może prowadzić do ujawniania nieistotnych informacji lub nawet kwestionowania wiarygodności kandydata. Rekruterzy powinni zwracać uwagę na to, czy kandydat skupia się na istotnych informacjach związanych z pracą, czy też odwraca uwagę od ważnych szczegółów lub ujawnia informacje, które nie są istotne dla procesu rekrutacji.

 

Prawne aspekty rekrutacji i selekcji:

Proces rekrutacji i selekcji musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Należy m.in. zapewnić kandydatom równe szanse i unikać dyskryminacji.

Psychologia w rekrutacji:

Znajomość psychologii może być bardzo pomocna w procesie rekrutacji i selekcji. Pozwala to na lepsze zrozumienie motywacji kandydatów, ocenę ich predyspozycji i dopasowania do firmy.

Korzyści z efektywnego procesu rekrutacji i selekcji:

Wybór najlepszych kandydatów na dane stanowiska, co przekłada się na wyższą wydajność i efektywność firmy.

Zmniejszenie rotacji pracowników i związanych z nią kosztów.

Budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy.

Ważne jest, aby rekruterzy nie opierali się wyłącznie na gadatliwości kandydata przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty rozmowy kwalifikacyjnej, w tym umiejętności, doświadczenie, osobowość i dopasowanie do kultury firmy. Psychologia może pomóc rekruterom w interpretacji gadatliwości kandydata, ale nie powinna być jedynym czynnikiem decydującym.

loading...
Artykuły - pracawbudownictwie.com.pl