praca na budowie w niskiej temperaturze

Jak jest zima, to musi być zimno 

Praca na budowie w niskiej temperaturze może być trudna i wymaga specjalnych środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników. Zgodnie z przepisami BHP, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, w tym ciepłej odzieży, posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów, przy temperaturze powietrza zimą niższej niż 10 stopni Celsjusza.

Pracownicy, którzy wykonują pracę na zewnątrz, powinni mieć zapewnione, w pobliżu miejsca pracy, pomieszczenia umożliwiające schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie oraz zmianę odzieży. W przypadku prowadzenia robót budowlanych, pracodawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w ciepłą odzież oraz gorące posiłki lub pomieszczenie, w którym pracownik może sam przygotować sobie ciepłe dania lub coś do picia. Pracownicy powinni również być świadomi objawów chorób związanych z niską temperaturą, takich jak hipotermia, a pracodawca powinien zapewnić odpowiednie szkolenie w tym zakresie.

Obowiązki pracodawcy 


Pracownicy budowlani, którzy wykonują pracę na otwartej przestrzeni, mają prawo do odpowiednich warunków pracy, w tym do ochrony przed mrozem i niską temperaturą. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie określają przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy BHP.

Zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest nie wyższa niż 10 stopni Celsjusza, pomieszczenie do ogrzania się, wyposażone w ławki lub stołki oraz zapewnić im ciepłe napoje i posiłki regeneracyjne.

Pomieszczenie do ogrzania się powinno mieć powierzchnię nie mniejszą niż 8 m2 i być ogrzewane do temperatury co najmniej 18 stopni Celsjusza. Powinny się w nim znajdować ławki lub stołki, umożliwiające pracownikom odpoczynek i ogrzanie się.

Pracodawca może również zapewnić pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni ciepłe posiłki regeneracyjne. Posiłki te powinny być przygotowywane na miejscu pracy i dostarczane pracownikom w ciepłym stanie.

Pracownicy budowlani, którzy wykonują pracę w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza jest niższa niż 14 stopni Celsjusza, mają prawo do ciepłej odzieży ochronnej. Odzież ta powinna zapewniać odpowiednią ochronę przed utratą ciepła i wilgocią.

Specjalna odzież robocza

Istnieją specjalne ubrania dla pracowników budowlanych, które zapewniają ochronę przed niskimi temperaturami. Zgodnie z przepisami BHP, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej odzieży roboczej, która zapewni pracownikom ciepło i ochronę przed zimnem. W zależności od warunków pracy, ubrania te mogą obejmować:

  • Kombinezony zimowe: chronią przed wiatrem i zimnem, a także zapewniają izolację termiczną.
  • Kurtki zimowe: zapewniają ciepło i ochronę przed wiatrem.
  • Spodnie zimowe: chronią przed zimnem i wiatrem, a także zapewniają izolację termiczną.
  • Rękawice zimowe: zapewniają ochronę przed zimnem i wiatrem.
  • Buty zimowe: zapewniają ciepło i ochronę przed zimnem, a także zapobiegają poślizgnięciu.


Choroba pracownika 

Jeśli pracownik ma chorobę związaną z niską temperaturą, należy natychmiast zapewnić mu pomoc medyczną. Objawy chorób związanych z niską temperaturą, takie jak hipotermia, obejmują drżenie, osłabienie, dezorientację, senność, a w przypadkach ciężkich - utratę przytomności. W przypadku wystąpienia objawów choroby, pracownik powinien natychmiast przerwać pracę i udać się do miejsca, w którym może uzyskać pomoc medyczną. Pracodawca powinien zapewnić odpowiednie szkolenie pracowników w zakresie objawów chorób związanych z niską temperaturą oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Więcej informacji na temat badań medycyny pracy w budownictwie możesz przeczytać tu: →  kliknij w artykuł

W przypadku, gdy pracodawca nie zapewni pracownikom odpowiednich warunków pracy, pracownicy mają prawo powstrzymać się od pracy. Pracownicy ci nie mogą być w związku z tym ukarani ani pozbawieni wynagrodzenia.

Wróć na blog

loading...
Artykuły - pracawbudownictwie.com.pl