Uprawnienia budowlane

Praca na stanowisku Kierownika budowy i Kierownika robót

 
 

  Praca na stanowisku kierownika budowy i kierownika robót wymaga spełnienia pewnych warunków. Kierownikiem nie może być bowiem każdy. Należy posiadać odpowiednie wykształcenie oraz dysponować certyfikatem potwierdzającym kwalifikacje. Certyfikatem tym jest decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych.

 

Wymagania do pełnienia funkcji Kierownika Budowy

Kierownik budowy posiada zwykle uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Branżyści, czyli kierownicy robót sanitarnych, elektrycznych posiadają uprawnienia do kierowania robotami w odpowiednich specjalnościach instalacyjnych. Roboty przy drogach i mostach nadzorują osoby posiadające uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej lub mostowej. Każdy posiadacz uprawnień budowlanych znajdzie więc swoje miejsce w tej rozbudowanej gałęzi jaką jest szeroko pojęte budownictwo.

Jeśli więc posiadasz odpowiednie wykształcenie i masz odbytą praktykę na budowie warto zastanowić się nad podejściem do egzaminu. Długość praktyki budowlanej zależy od rodzaju uprawnień budowlanych, ale też od posiadanego wykształcenia ( https://uprawnienia-budowlane.com/egzamin/informacje-o-egzaminie ). Im wyższe wykształcenie, tym krótsza może być odbywana praktyka. W przypadku kierowników budowy i robót praktykę należy odbyć tylko na placu budowy, nadzorując pracami w określonym zakresie. Nie wymaga się tu dodatkowej pracy przy projektowaniu.

To na co również warto zwrócić uwagę to zakres uprawnień. Wyróżnia się dwa rodzaje uprawnień, a mianowicie uprawnienia bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie. Jeśli Twoje wykształcenie na to pozwala to warto starać się o uprawnienia bez ograniczeń. Dają one znacznie większe możliwości. Uprawniania w ograniczonym zakresie pozwalają na pełnienie określonej funkcji na prostych obiektach oraz dla powtarzalnych robót. Skomplikowane prace pozostawione są dla inżynierów posiadających uprawnienia bez ograniczeń.

 

! Materiały, przygotowujące zarówno do uprawnień w ograniczonym jak i nieograniczonym zakresie znajdziesz na stronie: https://uprawnienia-budowlane.com/

 

Korzyści wynikające z pełnienia funkcji Kierownika

Każdy inżynier mający w planach piastowanie stanowiska kierownika musi odbyć wspomnianą już praktykę budowlaną. Będąc na takiej praktyce możemy łatwo się przekonać, że kierownik budowy oraz kierownik robót budowlanych to bardzo poważne stanowisko. Korzyść to przede wszystkim znacznie wyższa wypłata. Ale nie tylko. Kierownik budowy samodzielnie podejmuje decyzje. Wiele firm godzi się też na to, aby kierownik budowy sam dobierał swój zespół. To on w końcu za niego odpowiada. Funkcja kierownika budowy to bardzo duży prestiż. Niemniej jednak należy liczyć się z odpowiedzialnością. Każda decyzja kierownika może pociągnąć za sobą konsekwencje, za które odpowiedzialny będzie wyłącznie on. Warto więc być tego świadomym.

loading...
Artykuły - pracawbudownictwie.com.pl