nowy rok na rynku budowlanym

Nowy rok - nowy skok? 

Rok 2024 dla rynku budowlanego może być trudny, ale także pełen szans. Według niektórych ekspertów, branża budowlana może spodziewać się spowolnienia w ogłaszaniu nowych przetargów, zwłaszcza przez samorządy, które będą przygotowywać się do wyborów. Ponadto, wysoka inflacja może zniechęcać inwestorów prywatnych do realizacji swoich planów. Jednak w długim terminie, branża ma dobre perspektywy, dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na mieszkania i rozwijającemu się budownictwu ekologicznemu.

KPO - obiecanki cacanki? 

Dodatkowo, uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) może odblokować możliwość podpisywania nowych kontraktów, zwłaszcza w segmencie kolejowym. Zmiany w przepisach budowlanych, które wejdą w życie w 2024 r., mają na celu ujednolicenie i doprecyzowanie sposobu wyznaczania powierzchni zabudowy i powierzchni całkowitej budynku, a także wprowadzenie obowiązku umieszczenia w projekcie technicznym analizy w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych. Te zmiany mogą wpłynąć na jakość i koszt realizacji inwestycji budowlanych.

Zatrudnienie  czy o pracy wciąż marzenie 

Zatrudnienie w budownictwie w 2024 roku może być zależne od wielu czynników, takich jak sytuacja gospodarcza, popyt na inwestycje, dostępność pracowników, zmiany w prawie budowlanym i inne. Według niektórych źródeł, rynek pracy w budownictwie może napotkać na trudności związane z brakiem wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w specjalistycznych dziedzinach, takich jak inżynieria, architektura, geodezja czy energetyka. Jednocześnie, branża budowlana może odczuwać do teraz skutki pandemii COVID-19, która wpłynęła na opóźnienia i podwyżki kosztów materiałów i usług. Z drugiej strony, rynek budowlany może liczyć na wsparcie ze strony rządu, który planuje przeznaczyć znaczne środki na rozwój infrastruktury, budownictwa mieszkaniowego i termomodernizacji. Z drugiej strony nadal mocno odczuwamy skutki wojny, która toczy się już drugi rok u naszych sąsiadów za wschodnią granicą. Branża budowlana ma oczy i obserwuje wszystko dookoła co się dzieje i co ma na nią realny wpływ. Na jej rozwój i perspektywy, bądź komplikacje i problemy. 

Ponadto, branża budowlana może korzystać z nowych technologii, takich jak robotyka, drony, sztuczna inteligencja czy budownictwo modułowe, które mogą zwiększać efektywność i jakość realizowanych projektów.

Perspektywy dla inżynierów budownictwa są dość dobre, ponieważ zapotrzebowanie na tych specjalistów w ostatnich miesiącach wzrasta. Inżynierowie budownictwa mogą pracować w różnych branżach i specjalizacjach, takich jak budownictwo lądowe, wodne, przemysłowe, ekologiczne czy modułowe. Aby zostać inżynierem budownictwa, trzeba ukończyć studia na kierunku budowlanym, odbyć praktykę zawodową i zdać egzamin przed Okręgową Izbą Budownictwa . Inżynierowie budownictwa muszą również stale podnosić swoje kwalifikacje i śledzić zmiany w prawie budowlanym i technologii.

Prognozy tego, co nasz czeka

Podsumowując przyszłość branży budowlanej w 2024 roku może być zależna od wielu czynników, takich jak zmiana klimatu, inflacja, oczekiwania społeczne, fundusze unijne i innowacje technologiczne. Według niektórych ekspertów, rok 2024 może być trudny dla sektora budowlanego, ponieważ może nastąpić spowolnienie w ogłaszaniu nowych przetargów, zwłaszcza przez samorządy, które będą przygotowywać się do wyborów. Ponadto, wysokie koszty materiałów i usług mogą zniechęcać inwestorów prywatnych do realizacji swoich planów. Jednak w długim terminie, branża budowlana ma dobre perspektywy, dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na mieszkania i rozwijającemu się budownictwu ekologicznemu. Dodatkowo, uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) może odblokować możliwość podpisywania nowych kontraktów, zwłaszcza w segmencie kolejowym.

Zmiany w przepisach budowlanych, które wejdą w życie w 2024 r., mają na celu ujednolicenie i doprecyzowanie sposobu wyznaczania powierzchni zabudowy i powierzchni całkowitej budynku, a także wprowadzenie obowiązku umieszczenia w projekcie technicznym analizy w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych. Te zmiany mogą wpłynąć na jakość i koszt realizacji inwestycji budowlanych.


Zapraszamy na BLOG

loading...
Artykuły - pracawbudownictwie.com.pl