Zarobki Kierownika Budowy i oferty pracy dla Kierownika Budowy

Zarobki Kierownika Budowy - i oferty pracy dla Kierownika Budowy

 

Planuje, kieruje, koordynuje oraz zarządza budową. Najczęściej ma do dyspozycji podległy zespół inżynierów. Zarządza działaniami związanymi z budową. Bierze udział w naradach koordynacyjnych. Nadzoruje organizację budowy, proces planowania i wdrażania rozwiązań technicznych. Musi ciągle podejmować decyzje wpływające na realizację projektu budowlanego.

   Kierownik budowy, jest zobowiązany do nadzorowania i kierowania różnymi operacjami w ramach projektu budowlanego. Kierownik budowy musi zapewnić właściwe zrealizowanie obiektu budowlanego. Odpowiada za zrealizowanie inwestycji w terminie i w ramach budżetu. Zazwyczaj wchodzą w proces dość wcześnie w projekcie, dzięki czemu mogą pomóc klientowi przy wstępnym planowaniu. Pomagają również w takich aspektach, jak wybór podwykonawców oraz rozwiązań technicznych.

Prace, nad którymi pracują kierownicy budów, mogą obejmować budowy domów jednorodzinnych,  przebudowy lub remonty, a także budowę ważnych obiektów infrastrukturalnych, komercyjnych oraz obiekty użyteczności publicznej.

OFERTY PRACY KIEROWNIK BUDOWY

KIEROWNIK BUDOWY
SANITARNA, GAS&Oil   DROGOWA I MOSTOWA    ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA     KOLEJOWA I SRK     HYDROTECHNICZNA I I WYBURZENIOWA

 


 Jakie inwestycje może realizować kierownik budowy?

 • Rolnictwo : mogą zapewniać dostawy wody, sieci kanalizacyjne, energetyczne, realizować budynki przeznaczone do hodowli zwierząt i specjalistyczne ogrodzenie. Projekty rolnicze koncentrują się zazwyczaj na budynkach przeznaczonych do produkcji lub przechowania żywności.
 • Mieszkaniowe : Obejmuje to wszelkiego rodzaju mieszkania, domy, osiedla i parkingi.
 • Komercyjne : projekty komercyjne odnoszą się do budowy inwestycji przeznaczonych dla sektora usług. Mogą to być centra handlowe, magazyny, banki oraz hotele
 • Obiekty użyteczności publicznej : ten dział obejmuje projekty zamawiane przez rząd, samorządy lub inne organizacje publiczne. Na przykład może to obejmować szkoły, szpitale, obiekty wojskowe i muzea.
 • Przemysł : Są to budynki zbudowane w celu zapewnienia przechowywania i produkcji produktów. Włączone są w to elektrownie, zakłady produkcyjne, ciepłownie, obiekty przetwórstwa odpadów itp.
 • Infrastruktura : Kierownicy budowy mogą być odpowiedzialni za drogi, mosty, tunele i projekty lotnisk

 

 Umiejętności, cechy i kompetencje kierownik budowy 

 • Kierownik budowy stale komunikuje się z różnymi osobami. Dlatego ważna jest łatwość nawiązywania kontaktu.

   Komunikuje się jasno i zrozumiale, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej

   Jest entuzjastycznie nastawiony, jest zainteresowany rozwijaniem długotrwałych relacji w celu ułatwienia współpracy.

   Potrafi radzić sobie z różnorodną grupą ludzi w sytuacjach potencjalnie konfliktowych.

   Posiada umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów w miarę ich pojawiania się, przy użyciu spokojnego, grzecznego, taktycznego, dyskretnego i skutecznego podejścia.

 • Kierownik budowy musi potrafić zmotywować swój zespół do działania.

   Zajmuje się rozwijaniem i utrzymywaniem silnych relacji i w zespole.

 • Kierownik budowy musi być kreatywny w rozwiązywaniu problemów, aby pokonać wszelkie przeszkody.

   Analizuje, zarządza i ograniczanie ryzyka w celu zapobiegania problemom.

 • Dla Kierownik budowy ważne są umiejętności organizacyjne i planistyczne, aby projekt mógł być właściwe zrealizowany.

 

 • Umiejętności matematyczne i informatyczne są istotne dla Kierownika budowy. Kierownik budowy musi posiadać dogłębną wiedzę na temat różnych programów komputerowych do zarządzania projektami. 

 

 • Świadomość zdrowia i bezpieczeństwa ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania bezpiecznego środowiska pracy.

   Kierownik budowy odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich osób pracujących na jego budowie.

  

Kierownik budowy potrzebuje tych podstawowych kompetencji, aby właściwie zrealizować inwestycję, zaplanować roboty oraz kontrolować budżet.

Osobowość Kierownika budowy: Kierownicy budowy to ludzie przedsiębiorczy i zaradni, co oznacza, że są odważni w podejmowaniu decyzji, ambitni, stanowczy, energiczni, entuzjastyczni, pewni siebie i optymistyczni. Posiadają cechy dominujące. Kierownik budowy powinien być niezależny i oszczędny.

Ile zarabia Kierownik budowy?

Przeanalizujemy od czego może zależeć wynagrodzenie Kierownika Budowy.


Według opinii pracujących w budownictwie, na wynagrodzenie Kierownik budowy wpływ ma kilka czynników:

 • Region (zwykle najwyższe zarobki oferuje się w dużych miastach)
 • Wielkość firmy
 • Doświadczenie
 • Charakter realizowanych Inwestycji

   Niezależnie od pozostałych czynników na początku swoje kariery Kierownik budowy może zarobić min. 5000 zł netto. 


 

 Zarobki Kierownika Budowy w różnych regionach Polski? 

   Zarobki Kierownika Budowy mocno zależą od regionu w którym pracuje oraz miasta z którego pochodzi jego firma (ma zarejestrowaną działalność, prowadzi swoje biuro). 

 Przedsiębiorstwa budowlane posiadające swoje filie w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie zdecydowanie chętniej oferują wyższe pensje. 

   W regionach o dużym zagęszczeniu inwestycji np. w województwie mazowieckim, śląskim, regionie Trójmiasta oraz aglomeracji krakowskiej buduje się znacznie więcej niż w innych regionach Polski. Więcej inwestycji to więcej wakatów i większa rywalizacja o Kierowników Budowy.

   Według raportów branżowych oraz portali porównujących wynagrodzenia Kierownik Budowy na tym samym stanowisku może liczyć na najlepsze wynagrodzenia w Warszawie +35% oraz w Krakowie i Gdańsku +20% natomiast w Katowicach oraz Gdańsku od  10 do 15% przy realizacji porównywalnych projektów.

Czy zarobki Kierownika Budowy zależą od regionu? 

✔ - TAK


SPRAWDŹ OFERTY PRACY DLA KIEROWNIKA BUDOWY

MAZOWIECKIE
ŚLĄSKIE   MAŁOPOLSKIE    POMORSKIE    WARSZAWA    KRAKÓW

 

Ile zarabia Kierownik Budowy w zależności od doświadczenia?  

 Kierownik Budowy na początku swoje kariery może zarobić min. 5000 zł netto. Wraz z rozwojem i zdobytym doświadczeniem jego wynagrodzenie może istotnie wzrosnąć. Zwykle po 2-3 zrealizowanych inwestycjach wynagrodzenie wzrasta do 7000 - 9000 zł.

Doświadczony Kierownik Budowy może zarobić powyżej 10 000 zł netto miesięcznie.

 

Często to Inwestor wymusza na Wykonawcy zatrudnienie Kierownik Budowy posiadającego odpowiednie doświadczenie.

 

Czy posiadane doświadczenie wpływa na zarobki Kierownika Budowy? 

✔ - TAK


 

Wielkość firmy w której pracuje Kierownik Budowy a zarobki. 

   W branży budowlanej istnieje wiele firm budowlanych realizujących projekty budowlane. Przedsiębiorstwa mogę zajmować się generalną realizacją inwestycji (generalni wykonawcy) lub robotami specjalistycznymi (wykonawcy/ podwykonawcy). Zdecydowanie częściej Kierownikami Budowy zostają osoby pracujące u generalnych wykonawców. 

   Kierowników Budowy zatrudniają zarówno małe jak i duże firmy budowlane. Jednak duże firmy realizują zdecydowanie większe inwestycje budowlane, zwykle powyżej kilkunastu milionów złotych. Realizacja skomplikowanych, drogich budynków często do tego pod presją napiętego harmonogramu, wymaga zatrudnienia osób posiadających wysokie kompetencje. W związku z tym większe firmy budowlane są zmuszone zatrudniać osoby utalentowane i oferować lepsze wynagrodzenie od konkurencji.

   Kierownik Budowy szukający pracy ma ogromne możliwości wyboru. Zarówno małe jak i większe firmy budowlane stale zgłaszają potrzebę zatrudnienia osób posiadających uprawnienia i odpowiednie kompetencje.

Czy wielkość firmy ma wpływ na zarobki Kierownika Budowy? 

✔ - TAK

 


Rodzaj i charakter realizowanych inwestycji a zarobki Kierownik Budowy.

W jakiej specjalności najczęściej spotyka się Kierowników Budów?

 

Kierownik budowy- specjalność konstrukcyjno- budowlana.

Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: zarobki do 15 000 brutto.

   Specjalność konstrukcyjno- budowlana to najpopularniejsza specjalność ze wszystkich. Kierownik Budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności kosntrukcyjno- budowlanej realizuje wiele równych inwestycji kubaturowych m.in: obiekty handlowe, hotelowe, rolnicze i mieszkaniowe.


 

Kierownik budowy robót drogowych (w specjalności drogowej).

Kierownik budowy w specjalności drogowej/ mostowej: zarobki do 20 000 brutto.

   Specjalność drogowa (często łączona jest z specjalnością mostową) jest dość popularna wśród inżynierów. Kierownicy budów w tej specjalności zwykle osiągają jedne z wyższych zarobków. Związane jest to z tym, że kierując drogimi inwestycjami muszą poruszać się w przepisach prawa takich jak Kodeks Cywilny ale równie Prawo zamówień publicznych. Kierowanie inwestycjami infrastrukturalnymi wymaga zwiększonej kontroli na budżetem (kosztorysy dociśnięte do granic możliwości) oraz nad jakością robót z uwagi na długie okresy gwarancji na wykonane roboty budowlane.


 

Kierownik budowy w specjalności hydrotechnicznej

  W kraju jest niewielu specjalistów posiadających ten rodzaj uprawnień. Ponieważ co raz więcej realizowanych jest inwestycji związanych z regulacją rzek, wykonaniem zbiorników i wałów przeciwpowodziowych, Kierownicy Budowy w specjalności hydrotechnicznej są co raz bardziej poszukiwani. W związku z brakami kadrowymi w tej specjalności budowlanej, osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej mogą oczekiwać odpowiednio wyższych wynagrodzeń niż jeszcze kilka lat temu. Mimo, że projekty hydrotechniczne nie należą do najdroższych z pośród innych inwestycji infrastrukturalnych, to kierownicy budów w specjalności hydrotechnicznej mogą zarobić do 16 000 zł brutto.

  Uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, uprawniają do realizacji inwestycji hydrotechnicznych w tym morskich obiektów hydrotechnicznych

 

Kierownik budowy w specjalności kolejowej

  Kierownicy budowy posiadający odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do realizacji inwestycji kolejowych w ostatnim czasie są na topie. Osoby posiadający uprawnienia tej specjalności mogą osiągnąć zarobki powyżej 20 000 zł brutto.

Czy rodzaj posiadanych uprawnień wpływają na zarobki Kierownika budowy? 

✔ - TAK


 

OFERTY PRACY KIEROWNIK BUDOWY

KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANA
SANITARNA, GAS&Oil   DROGOWA I MOSTOWA    ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA     KOLEJOWA I SRK     HYDROTECHNICZNA I I WYBURZENIOWA


 

loading...
Artykuły - pracawbudownictwie.com.pl