budownictwie na rok 2024 obserwujemy kilka istotnych trendówNa rok 2024 prognozuje się wiele nowych możliwości i wyzwań dla polskiego sektora budowlanego. W tym artykule omówimy kluczowe trendy i zmiany, które wpłyną na kształtowanie się rynku budowlanego w Polsce.

KPO

Uruchomienie środków z KPO Polski rynek budowlany rozpoczyna rok z nadzieją na uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Głównym beneficjentem będzie sektor energetyczny i program REPowerEu związany z przyspieszeniem transformacji energetycznej. Wzrost inwestycji Ponad 30 mld euro do wydania do 2030 r. ze środków unijnych, ogłoszone plany inwestycyjne oraz względnie ustabilizowane ceny materiałów budowlanych stanowią dobry prognostyk rozwoju polskiego sektora budowlanego w 2024 roku. Wykorzystanie środków z KPO Wyzwanie stanowi konieczność wykorzystania środków z KPO do końca 2026 r. To może wpłynąć na tempo realizacji inwestycji i wymagać skutecznej koordynacji ze strony zarówno wykonawców, jak i inwestorów.

Prefabrykacja trendem, który sukcesywnie zyskuje na popularności, jest prefabrykacja – jako szybsze rozwiązanie technologiczne i w dodatku – coraz tańsze. To może przynieść znaczące zmiany w procesach budowlanych i sposobie realizacji projektów.

Zrównoważone budownictwo Ograniczenie wpływu działalności sektora budowlanego na środowisko nie jest już tylko opcją, lecz staje się standardem w branży budowlanej. To oznacza, że firmy budowlane będą musiały dostosować swoje praktyki do nowych wymogów ekologicznych.

Prefabrykacja

Jest to technologia, która zyskuje na popularności. Prefabrykaty drewniane są coraz częściej stosowane do budowy domów jednorodzinnych. Dzięki temu osiągamy krótszy czas budowy, obniżenie kosztów produkcji oraz mniejszą ilość odpadów. To także korzystne rozwiązanie dla branży budowlanej, która zmaga się z niewystarczającą liczbą pracowników i rosnącymi kosztami pracy.

Zrównoważone budownictwo:

Ograniczenie wpływu sektora budowlanego na środowisko stało się standardem. Inwestorzy coraz częściej kierują się wartościami związanymi z odpowiedzialnym budownictwem. Zielone dachy stają się coraz bardziej popularne, zarówno w przypadku obiektów prywatnych, jak i komercyjnych. To krok w kierunku bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska architektury.

Dążenie do zero-emisyjności budynków

Nowoczesne technologie pozwalają na wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku oraz realizację rozwiązań zmniejszających ślad węglowy w całym cyklu życia budynku.

 

A co z ludźmi...

Rozwój kapitału ludzkiego : Kapitał ludzki odgrywa kluczową rolę w budownictwie. To nie tylko umiejętności techniczne, ale także wiedza, doświadczenie i zaangażowanie pracowników, które wpływają na jakość i efektywność projektów budowlanych. Oto, dlaczego jest to tak istotne:

  • Wyspecjalizowane umiejętności: W budownictwie potrzebujemy specjalistów z różnych dziedzin, takich jak architekci, inżynierowie, murarze, elektrycy, hydraulicy i inni. Ich umiejętności są niezbędne do prawidłowego wykonania prac budowlanych.
  • Bezpieczeństwo: Kapitał ludzki wpływa na bezpieczeństwo na placu budowy. Pracownicy muszą przestrzegać procedur bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadków i obrażeń.
  • Efektywność: Wydajność pracowników ma wpływ na tempo budowy. Dobrze przeszkoleni i zmotywowani pracownicy mogą przyspieszyć proces budowy.
  • Innowacje: Kapitał ludzki może przyczynić się do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w budownictwie. Pracownicy mogą proponować nowe technologie, materiały czy metody pracy.
  • Zarządzanie projektami: Umiejętności zarządzania, komunikacji i współpracy są niezbędne dla koordynacji projektów budowlanych. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie muszą umieć efektywnie kierować zespołem i rozwiązywać problemy.

Polski rynek budowlany w 2024 roku ma przed sobą wyzwania, ale również szanse na nowe inwestycje. Środki unijne, plany inwestycyjne i stosowanie innowacyjnych rozwiązań wpłyną na rozwój tego sektora.

Trzeba pamiętać, że co by się nie działo bez ludzi nie ma budownictwa. Kapitał ludzki jest kluczowym czynnikiem sukcesu w budownictwie. Inwestowanie w rozwój pracowników, szkolenia i dbanie o ich motywację przynosi korzyści zarówno firmom budowlanym, jak i całej branży. I jest to trend nie tylko na ten rok, ale na każde kolejne lata.

 Rok 2024 może być trudny dla branży budowlanej oraz możemy spodziewać się spowolnienia w ogłaszaniu nowych postępowań przetargowych. Jednakże, z uwagi na powyższe trendy i zmiany, sektor budowlany w Polsce ma przed sobą wiele możliwości do rozwoju i innowacji.

loading...
Artykuły - pracawbudownictwie.com.pl