Kierownik budowy- oferty pracy
Kierownik budowy- oferty pracy

Kierownicy budowy pełnią odpowiedzialne funkcje na podstawie Ustawy Prawo Budowlane. Kierownicy Budowy są odpowiedzialni za nadzorowanie placów budowy i prowadzenie projektów budowlanych.

Kierownik budowy dopilnowuje, aby obiekt budowlany został ukończony na czas, zgodnie z budżetem oraz zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Kierowników budowy wspierają kierownicy robót, kierownicy projektu i inżynierowie budowy. Kierownicy budowy pracują na budowach, a prace często rozpoczynają przed budową. Więcej kierownik budowy weźmie odpowiedzialność za cały projekt i może być znany jako kierownik projektu lub dyrektor projektu. Więcej kierownik robót może wziąć odpowiedzialność za tylko część projektu (znaną również jako branża budowlana).

Typowi pracodawcy kierowników budowy

Firmy budowlane (zazwyczaj wykonawcy, generalni wykonawcy) Firmy deweloperskie (inwestorzy), Sektor publiczny (Inwestor publiczny) Firmy działające lub posiadające wiele gruntów, takie jak firmy zajmujące się inwestowaniem w powierzchni komercyjne. 

Oferty pracy są ogłaszane w www.pracawbudownictwie.com.pl na stronach internetowych poszczególnych firm i przedsiębiorstw i przez agencje rekrutacyjne np. www.rbhr.pl . Oferty pracy można także znaleźć w krajowych gazetach oraz w czasopismach i witrynach internetowych odpowiednich organizacji zawodowych np. www.pracawbudownictwie.com.pl.

Podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych czyli po prostu swojej pracy, kierownik budowy będzie kontrolować postępy robót budowlanych, kontrolować logistykę i dostawę materiałów i przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie oraz rozwiązywać wszelkie inne problemy i konflikty, które mogłyby wpłynąć negatywnie na postęp robót. Kierownik budowy musi dbać o relacje z członkami swojego zespołu, a także będzie współpracował z architektami, urzędami, inżynierami, menadżerami, inspektorami i przedstawicielami innych firm. Podstawowym obowiązkiem kierownika jest zapewnienie, wykonywania prac zgodnie z przepisami praca w tym Ustawy Prawo Budowlane i przepisami BHP, a także innymi wymogami prawnymi.

Kierownik budowy będzie regularnie informować o postępach robót budowlanych. Kierownik budowy działa również często jako pierwszy punkt kontaktowy dla członków społeczeństwa i wspólnot. 

Godziny pracy

Podczas gdy  standardowy tydzień pracy wynosi 40-godzin, kierownik budowy zwykle pracuje  wieczorem i weekendu, aby dotrzymać zobowiązań i terminów kontraktowych. Prace budowlane zwykle zaczynają się i kończą późnym popołudniem.

Praca w delegacji oznacza częste pobyty poza domem.

Umiejętności i kwalifikacje kierownika budowy

Kierownicy budowy nadzorują postęp robót przy małych i większych projektach w różnych branżach - elektrycznych, energetycznych np. linii energetycznych, hydrotechnicznych, teletechnicznych, drogowych, mostowych, infrastrukturalnych, kolejowych. Większość kierowników ma tytuł magistra. Kiedyś do uzyskania uprawnień budowlanych wystarczył tytuł technika budowlanego. 

 • Zarządzanie projektami - od kierownika budowy podczas jego pracy wymaga kompetencji w zakresie zarządzania projektami, aby zapewnić terminowe ukończenie dużych projektów oraz osiągnięcie kamieni milowych i etapów
 • Kierownictwo zespołu - kierownicy budowy koordynują, przekazują wskazówki podwykonawcom i inżynierom, dlatego skuteczne przywództwo i koordynacja zespołu są obowiązkowe.
 • Umiejętności rozwiązywania konfliktów - kierownicy budowy potrzebują odpowiednich umiejętności rozwiązywania konfliktów, aby rozwiązywać problemy, które na pewno pojawiają się przy realizacji kontraktów budowlanych.
 • Dbałość o szczegóły 
 • Zarządzanie finansami budowy - zarządzanie finansami jest również ważną umiejętnością dla kierowników budowy.
 • Umiejętności komunikacyjne - na tym stanowisku ważne są skuteczne umiejętności komunikacji.

Oferta pracy - Kierownik budowy

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe
 • uprawnienia budowlane do prowadzenia samodzielnej funkcji kierownika budowy
 • minimum 2 lata doświadczenia

Twoje zadania:

 • pozyskiwanie Podwykonawców i dostawców do realizacji projektu
 • dbałość o wizerunek Firmy
 • kierowanie i koordynowanie pracami podwykonawców
 • sporządzanie i nadzorowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych
 • bieżąca współpraca z Zamawiającym i Podwykonawcami

 

Oferta pracy - Kierownik budowy

Twoje wyzwania

 • Będziesz planował, organizował oraz pełnił bezpośredni nadzór nad realizowanymi procesami inwestycyjnymi – zgodnie z przepisami BHP , Kodeksem Administracyjnym oraz Ustawą Prawo Budowlane
 • Zarządzał podległym zespołem – siłami własnych firmy budowlanej i podwykonawców
 • Rozliczanie robót i zamówień
 • Utrzymywanie kontaktu z Inwestorem, Projektantami, Zarządem
 • Odpowiedzialność za terminowość jakość robót – pod względem technicznym i finansowym
 • koordynacja robót branżowych
 • Raportowanie postępu robót

Nasze oczekiwania

 • Studia wyższe w specjalności budowlanej
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (wpis do izby inżynierów budownictwa)
 • Minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy (budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe)
 • Znajomość prawa budowlanego, postępowania administracyjnego oraz kodeksu cywilnego
 • Znajomość Autacad, Office, NormaPro
 • Umiejętność zarządzania zespołem, organizacji pracy,

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie, 
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • niezbędne narzędzia- komputer, telefon, samochód
 • możliwość zdobycia doświadczenia przy realizacji ciekawych projektów
 • benefity tj. karta sportowa, imprezy integracyjne

---------------------

Kierownik budowy Robót Drogowych


Oferty pracy


Zakres obowiązków:

 • koordynacja robót budowlanych, nadzór nad jakością robót budowlanych i terminowością robót budowlanych realizowanych realizowanych przez firmę drogową,
 • pilnowanie realizacji robót zgodnie budżetem, harmonogramem oraz przygotowywanie raportu o postępu prac budowlanych
 • nadzór nad przestrzeganiem sztuki budowlanej, BHP i sztuki budowlanej
 • zarządzanie budową, podległym zespołem, pracownikami budowlanymi
 • monitoring budżetu pod względem kosztów robót, materiałów oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe budowlane (specjalizacja mostowa)
 • Co najmniej 5 letnie doświadczenie w budowach inwestycji infrastrukturalnych
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej
 • zrealizowana inwestycja za co najmniej 40 mln złotych
 • znajomość zagadnień z zakresu Prawa Zamówień Publicznych PZP
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • atrakcyjne zarobki
 • możliwość relokacji
 • interesujące projekty
 • samochód służbowy

Kierownik budowy Robót

Zadania:

 • Planowanie, koordynowanie robót w oparciu o projekt oraz umowy
 • dokumentowanie postępu prac
 • prowadzenie dziennika budowy
 • wybór podwykonawców
 • analizowanie dokumentacji projektowej
 • pilnowanie przestrzegania przepisów BHP
 • koordynowanie prac podwykonawców budowlanych
 • optymalizacja rozwiązań projektowych
 • przygotowywanie zamówień w zakresie materiałów, maszyn  i sprzętu budowlanego;
 • obmiarowanie i przedmiarowanie;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorowanymi robotami budowlanymi;
 • Kontrola i odbiór robót zrealizowanych przez wykonawców;

Wymagania:

 • Doświadczenie na stanowisku Kierownik Budowy
 • Wykształcenie wyższe
 • Umiejętność: zarządzania, negocjacji, organizacji pracy
 • nastawienie na sukces firmy
 • uczciwość, dokładność
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne;

Oferujemy:

 • pracę po stronie inwestora
 • Dobre warunki zatrudnienia