Zarządzanie ESG - co oznacza  

ESG to skrót od angielskich słów environmental, social i governance. Oznacza on podejście do zarządzania firmą, które uwzględnia trzy kluczowe elementy: wpływ na środowisko naturalne, społeczną odpowiedzialność oraz strukturę zarządzania i etykę działania. Wdrożenie strategii ESG może pomóc firmom w dokładniejszym określeniu finansowej efektywności i wpłynąć na efektywność portfela inwestycyjnego.

Warto zauważyć, że ESG nie jest całkowitą nowością. Koncepcja ta wyrosła na innej idei - CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Geneza tych dwóch terminów jest zbieżna, ponieważ zarówno CSR, jak i ESG mają na uwadze zrównoważony rozwój. W pewnym momencie koncept CSR przestał być jednak wystarczający, również ze względu na brak mierzalności działań. ESG pozwala monitorować rezultaty działań podjętych przez organizację, w konsekwencji czego otoczenie firmy uzyskuje wgląd w wyniki poza finansowe.

 

Wdrożenie strategii ESG w sektorze budownictwa może przynieść wiele korzyści, ale może również wiązać się z pewnymi wyzwaniami.

Oto kilka z nich:

 • Brak standardów: Brak jednolitych standardów i miar oceny wprowadza pewną niepewność w procesie wdrażania strategii ESG.
 • Brak jednoznacznej definicji: Brak jednoznacznej definicji ESG może prowadzić do różnych interpretacji i podejść do wdrażania strategii ESG.
 • Brak dostępności danych: Brak dostępności i jakości danych może utrudnić wdrożenie strategii ESG.
 • Brak wiedzy: Brak wiedzy i świadomości na temat strategii ESG może utrudnić wdrożenie strategii ESG.
 • Brak zaangażowania: Brak zaangażowania ze strony zarządu i pracowników może utrudnić wdrożenie strategii ESG.
 • Brak zasobów: Wdrożenie strategii ESG może wymagać znacznych nakładów finansowych i zasobów ludzkich.

Jednakże, wdrożenie strategii ESG w sektorze budownictwa może przynieść wiele korzyści, takich jak:

 • Zwiększenie efektywności finansowej: Wdrożenie strategii ESG może pomóc firmom w dokładniejszym określeniu finansowej efektywności i wpłynąć na efektywność portfela inwestycyjnego.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Pracownicy są bardziej zaangażowani w firmę, która podejmuje działania zgodne z wartościami ESG.
 • Zwiększenie zaangażowania klientów: Klienci są bardziej skłonni do zaangażowania się z firmą, która podejmuje działania zgodne z wartościami ESG.
 • Zwiększenie zaangażowania inwestorów: Inwestorzy są bardziej skłonni do inwestowania w firmy, które podejmują działania zgodne z wartościami ESG.
 • Zmniejszenie ryzyka: Wdrożenie strategii ESG może pomóc firmom w zmniejszeniu ryzyka związanego z działalnością firmy, co może prowadzić do zmniejszenia kosztów.

W budownictwie coraz większą uwagę przykłada się do kwestii związanych z ochroną środowiska, społeczeństwem i dobrym zarządzaniem (ESG). Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, budynki odpowiadają za ponad 40% globalnych emisji dwutlenku węgla. Niestety, tylko co czwarty budynek w Europie jest obecnie efektywny energetycznie. W związku z tym, wprowadzane są wymogi ESG oraz projektowane zmiany polityki, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. Zarządzanie czynnikami ESG w budownictwie pozwala na budowanie wartości spółek operacyjnych, które wchodzą w skład budowlanych grup kapitałowych. Wpływa to również na wycenę tych spółek, co jest dostrzegalne przez podmioty profesjonalnie działające na rynku inwestycyjnym, w szczególności fundusze nieruchomościowe oraz międzynarodowe grupy deweloperskie.

loading...
Artykuły - pracawbudownictwie.com.pl