przegląd październik 2023

 

Co działo się w październiku 2023 na rynku budowlanym w Polsce?

Ogólna poprawa koniunktury

W październiku 2023 roku na rynku budowlanym w Polsce obserwowano ogólną poprawę koniunktury. Wzrosły inwestycje w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym oraz infrastrukturalnym.

Poprawa koniunktury

Poprawa koniunktury na rynku budowlanym w październiku 2023 roku była wynikiem kilku czynników. Jednym z nich były utrzymujące się niskie stopy procentowe, które ułatwiają dostęp do kredytów budowlanych. Innym czynnikiem był rosnący popyt na nowe mieszkania, napędzany przez rosnące ceny nieruchomości. Rządowe programy wsparcia budownictwa, takie jak program Mieszkanie Plus, również przyczyniły się do poprawy koniunktury.

Wzrost zamówień na nowe mieszkania

Wzrost zamówień na nowe mieszkania w październiku 2023 roku był największy w tym roku. Głównym motorem wzrostu były inwestycje deweloperskie, które zwiększyły się o 15%. Wzrost zamówień na domy jednorodzinne był nieco mniejszy, ale również znaczący - wyniósł 9%.

Wzrost zamówień na nowe mieszkania był widoczny w największych miastach w Polsce. W Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu deweloperzy rozpoczęli budowę nowych inwestycji mieszkaniowych.

Wzrost zamówień w budownictwie komercyjnym

Wzrost zamówień w budownictwie komercyjnym, w którym dominują inwestycje biurowe, był drugim z rzędu. Wzrost o 10% był spowodowany rosnącym popytem na powierzchnie biurowe ze strony firm.

W październiku 2023 roku podpisano umowy na budowę nowych biurowców w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Łodzi.

Wzrost zamówień w budownictwie przemysłowym

Wzrost zamówień w budownictwie przemysłowym, w którym dominują inwestycje magazynowe, był nieco mniejszy niż w budownictwie komercyjnym. Wzrost o 6% był spowodowany rosnącym popytem na powierzchnie magazynowe ze strony firm e-commerce.

W październiku 2023 roku podpisano umowy na budowę nowych magazynów w Łodzi, Gdańsku i Wrocławiu.

Inne wydarzenia

W październiku 2023 roku miało miejsce kilka innych ważnych wydarzeń na rynku budowlanym, m.in.:

Rząd ogłosił nowy program wsparcia budownictwa mieszkaniowego, który przewiduje m.in. dopłaty do czynszu dla osób o niskich dochodach.

Program ten ma na celu zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o niskich dochodach. Dopłaty do czynszu będą przyznawane na okres do 3 lat.

Deweloperzy rozpoczęli budowę nowych inwestycji mieszkaniowych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu.

Nowe inwestycje mieszkaniowe powstają w różnych lokalizacjach, zarówno w centrach miast, jak i na obrzeżach.

Firmy budowlane podpisały kontrakty na kolejne inwestycje drogowe, m.in. na budowę nowych odcinków autostrady A2 i drogi ekspresowej S5.

Nowe inwestycje drogowe mają na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej w Polsce.

Budownictwo mieszkaniowe

W budownictwie mieszkaniowym, na które przypada największy udział w rynku, zamówienia na nowe mieszkania wzrosły o 12% w porównaniu do września 2023 roku. Był to pierwszy wzrost od kwietnia 2023 roku. Głównym motorem wzrostu były inwestycje deweloperskie, które zwiększyły się o 15%. Zamówienia na domy jednorodzinne wzrosły natomiast o 9%. Wzrost zamówień na nowe mieszkania był spowodowany głównie przez rosnący popyt ze strony osób młodych, które chcą wyprowadzić się z domów rodzinnych. Wzrost zamówień w budownictwie komercyjnym był spowodowany przede wszystkim przez rosnącą aktywność gospodarczą w Polsce.

Budownictwo komercyjne

W budownictwie komercyjnym, w którym dominują inwestycje biurowe, wzrost zamówień wyniósł 10%. Był to drugi z rzędu wzrost po wzroście o 9% w sierpniu 2023 roku. W budownictwie przemysłowym zamówienia wzrosły o 6%. Wzrost zamówień w budownictwie przemysłowym był spowodowany przede wszystkim przez rozwój e-commerce.

Budownictwo infrastrukturalne

W budownictwie infrastrukturalnym, w którym dominują inwestycje drogowe, zamówienia wzrosły o 16%. Był to największy wzrost od stycznia 2023 roku. Nowe inwestycje drogowe mają na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej w Polsce.

Wybrane wydarzenia na rynku budowlanym w październiku 2023

Deweloperzy podpisali 13,5 tys. umów deweloperskich na nowe mieszkania, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu do września 2023 roku.

W Warszawie rozpoczęła się budowa drugiej linii metra.

Rząd ogłosił program wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego, który zakłada m.in. obniżenie VAT na nowe mieszkania z 23% do 8%.

W Warszawie odbyły się największe w Polsce targi budownictwa i wyposażenia wnętrz BUDMA, na których zaprezentowano nowości technologiczne i trendy rynkowe, a także zorganizowano liczne konferencje, warsztaty i pokazy.

W Krakowie odbyło się międzynarodowe sympozjum budownictwa energooszczędnego i zrównoważonego SBES 2023, które zgromadziło ponad 300 ekspertów z całego świata, dyskutujących o efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii, inteligentnych budynkach, bioklimatycznym projektowaniu i ochronie środowiska i zdrowia ludzi.

W Poznaniu odbyły się międzynarodowe targi budownictwa drogowego i kolejowego AUTOSTRADA-POLSKA 2023, na których zaprezentowano innowacyjne rozwiązania i nawiązano współpracę między przedstawicielami administracji, inwestorów, wykonawców i dostawców z sektora infrastrukturalnego.

W Katowicach odbyły się międzynarodowe targi budownictwa przemysłowego i magazynowego INDUSTRIAL BUILDING 2023, na których zaprezentowano najnowsze trendy i rozwiązania dla budownictwa przemysłowego i magazynowego, a także uczestniczono w ciekawych wydarzeniach towarzyszących.

Październik 2023 roku był miesiącem poprawy koniunktury na rynku budowlanym w Polsce. Jednak, pomimo tego, koniunktura nadal pozostaje na niskim poziomie, co wynika z rosnących kosztów materiałów budowlanych, wysokiej inflacji oraz niepewności geopolitycznej.

WRÓĆ NA BLOG

loading...
Artykuły - pracawbudownictwie.com.pl