Sytuacja na rynku budowlano - montażowym w PolsceSprawdź oferty pracy w budownictwie          

Obecna sytuacja na rynku budowlano - montażowym w Polsce

Jaka jest obecnie sytuacja na rynku budowlano- montażowym w Polsce i jaka jest perspektywa na najbliższe 12 miesięcy

Rynek budowlano-montażowy w Polsce w 2023 roku napotyka na wyzwania. Wysokie koszty materiałów budowlanych, spadek liczby rozpoczętych budów i brak nowych zleceń to tylko niektóre z nich. Inflacja wynosiła 16,6% w 2022 r., a prognozy na 2023 r. wskazują na wzrost cen towarów i usług o ok. 13,1%2. Perspektywy na 2024 r. są niepewne, ale kluczowe znaczenie mają zamówienia publiczne. Branża liczy na unijne środki i publiczne budżety na inwestycje.

Sytuacja na rynku budowlano-montażowym w Polsce w listopadzie 2023 roku jest nadal niepewna. Po okresie wzrostu w pierwszych miesiącach roku, w maju odnotowano spadek produkcji budowlano-montażowej o 0,7% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Był to pierwszy spadek od września 2020 roku.

Głównymi przyczynami spadku są rosnące koszty materiałów budowlanych i pracy, które powodują, że inwestycje budowlane stają się coraz droższe. Dodatkowo, wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe ograniczają dostępność kredytów, co również zniechęca inwestorów.

Wbrew ogólnemu spadkowi, w niektórych segmentach rynku nadal obserwuje się wzrost. Na przykład, produkcja budowlano-montażowa w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła w maju o 10,8% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Jest to spowodowane m.in. realizacją inwestycji drogowych i kolejowych w ramach Krajowego Programu Odbudowy.

W segmencie budownictwa mieszkaniowego sytuacja jest bardziej skomplikowana. Z jednej strony, popyt na nowe mieszkania jest nadal wysoki, co powoduje wzrost cen mieszkań. Z drugiej strony, rosnące koszty budowy powodują, że deweloperzy muszą podnosić ceny swoich mieszkań, co może zniechęcić część potencjalnych nabywców.

W związku z powyższym, trudno jest przewidzieć, jaka będzie sytuacja na rynku budowlano-montażowym w Polsce w kolejnych miesiącach. Możliwe jest, że w najbliższym czasie nastąpi dalszy spadek produkcji budowlano-montażowej, ale możliwe jest również, że sytuacja ustabilizuje się lub nawet nastąpi lekki wzrost.

Oto kilka czynników, które mogą wpłynąć na sytuację na rynku budowlano-montażowym w Polsce w najbliższych miesiącach:

  • Dalszy wzrost cen materiałów budowlanych i pracy
  • Stopień nasilenia inflacji i wzrostu stóp procentowych
  • Realizacja inwestycji drogowych i kolejowych w ramach Krajowego Programu Odbudowy
  • Popyt na nowe mieszkania
  • Dostępność kredytów


Czy jest jakaś nadzieja na poprawę sytuacji?

Tak, jest nadzieja na poprawę sytuacji na rynku budowlano-montażowym w Polsce. W 2024 roku ceny nieruchomości znów zaczną rosnąć. Branża budowlana odczuje to najmocniej na przełomie 2023 i 2024 roku. Jest nadzieja na poprawę sytuacji na rynku biurowym w tej części Polski. Wszystko zależy od wielu czynników, takich jak polityka gospodarcza, sytuacja na rynkach surowców i globalna sytuacja gospodarcza.

Co to oznacza dla przeciętnego Polaka?

Dla przeciętnego Polaka, sytuacja na rynku budowlano-montażowym może mieć różne konsekwencje. Wzrost cen nieruchomości może oznaczać, że zakup domu lub mieszkania stanie się droższy. Jednak dla tych, którzy już posiadają nieruchomości, może to oznaczać wzrost ich wartości. Z drugiej strony, wysokie koszty materiałów budowlanych mogą zwiększyć koszty remontów i budowy. Wszystko to może wpłynąć na decyzje dotyczące inwestycji w nieruchomości.

Co to oznacza dla inwestorów zagranicznych?

Dla inwestorów zagranicznych sytuacja na polskim rynku budowlano-montażowym może stwarzać zarówno wyzwania, jak i możliwości. Wzrost cen materiałów budowlanych i brak dostępności niektórych materiałów mogą zwiększyć koszty inwestycji. Jednakże, strategiczne myślenie i patrzenie poza krótką perspektywę mogą stać się kluczowymi czynnikami sukcesu.

Polski sektor budowlano-nieruchomościowy prezentuje się stosunkowo dobrze, szczególnie w porównaniu do rynków zagranicznych. Wpływ COVID-19 szczególnie silnie odczuł rynek amerykański, co może sprawić, że Polska stanie się atrakcyjniejsza dla inwestorów zagranicznych.

Wojna na Ukrainie mogła wpłynąć na mniejszą atrakcyjność rynku nieruchomości dla inwestorów, ale sytuacja może się zmienić wraz z poprawą sytuacji geopolitycznej. Ponadto, liczne programy wsparcia, zarówno ze strony rządowej, jak i funduszy unijnych, mogą przyciągnąć inwestorów zagranicznych.

Gdzie możesz znaleźć dane statystyczne o sytuacji na rynku budowlano-montażowym w Polsce cen robót budowlano-montażowych i dynamiki produkcji budowlano-montażowej? Oto propozycja:

  • Spectis oferuje analizę rynku budowlanego w Polsce na lata 2023-2028 dla 16 województw. Na ich stronie można również znaleźć miesięczne raporty “Rynek budowlany w Polsce”, które zawierają bieżące statystyki i trendy rynkowe.
  • Spectis również oferuje prognozy na temat rynku budowlanego w Polsce na lata 2023-20305. Pamiętaj, że dostęp do niektórych z tych danych może wymagać subskrypcji lub zakupu raportów.

Przejdź do innych artykułów na BLOGU

loading...
Artykuły - pracawbudownictwie.com.pl