W budownictwie istnieje wiele pełnionych funkcji i stanowisk, które wymagają różnych umiejętności i kwalifikacji. Ustawa Prawo budowlane określa wymagania, jakie muszą spełnić osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją. 

Kompetencje twarde i miękkie to dwa różne rodzaje umiejętności, które są kluczowe dla sukcesu w pracy. Kompetencje twarde to umiejętności mierzalne, takie jak znajomość języków programowania, umiejętności matematyczne, czy umiejętności techniczne. Są one łatwe do zmierzenia i oceny, a pracodawcy często wymagają ich w ofertach pracy. Z kolei kompetencje miękkie to umiejętności społeczne, takie jak umiejętność pracy w zespole, komunikacja, przywództwo, kreatywność, czy umiejętność rozwiązywania problemów. Są one trudniejsze do zmierzenia i oceny, ale są równie ważne jak kompetencje twarde. W dzisiejszych czasach, pracodawcy coraz bardziej doceniają pracowników z umiejętnościami miękkimi, ponieważ są one kluczowe dla sukcesu w pracy i w biznesie.

Przykładowe funkcje w budownictwie to:

  • Pracownik budowlany: powinien posiadać wiedzę z zakresu budowy fundamentów, ścian, dachów, instalacji elektrycznych i hydraulicznych oraz wykończenia wnętrz. Wymagana jest także umiejętność czytania i interpretowania rysunków technicznych oraz znajomość narzędzi i maszyn budowlanych.
  • Kierownik budowy: odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad realizacją robót budowlanych, prowadzenie dokumentacji budowy, odbiór robót budowlanych, współpracę z kierownikiem robót, generalnym wykonawcą, inwestorem oraz innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na placu budowy.
  • Inżynier budownictwa: odpowiedzialny za projektowanie obiektów budowlanych, ich realizację, nadzór nad procesem ich powstawania, utrzymanie tych obiektów oraz na edukację w tym zakresie.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat zawodów i kwalifikacji w budownictwie, polecam odwiedzić stronę Ministerstwa Rozwoju i Technologii.Oto lista umiejętności miękkich i twardych, które są pożądane w branży budowlanej:

Umiejętności miękkie

1.Komunikacja. Umiejętność jasnego i skutecznego komunikowania się z innymi pracownikami, inżynierami, architektami i klientami jest kluczowa w branży budowlanej.

2. Praca zespołowa. Pracownicy budowlani muszą być w stanie pracować w grupie i koordynować swoje działania z innymi pracownikami.

3. Rozwiązywanie problemów. Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji jest niezbędna w branży budowlanej, gdzie pracownicy często muszą podejmować szybkie decyzje w sytuacjach kryzysowych.

4. Kreatywność. Pracownicy budowlani muszą być kreatywni i elastyczni, aby dostosowywać się do zmieniających się warunków na placu budowy.

5. Odpowiedzialność. Pracownicy budowlani muszą być odpowiedzialni za bezpieczne i skuteczne wykonanie swoich zadań.

Umiejętności twarde

1. Umiejętności techniczne. Pracownicy budowlani muszą posiadać umiejętności techniczne, takie jak czytanie rysunków technicznych, obsługa narzędzi i maszyn budowlanych, a także umiejętność wykonywania różnych prac budowlanych, takich jak murowanie, tynkowanie, malowanie, itp.

2. Sprawność fizyczna. Praca w branży budowlanej wymaga dużej sprawności fizycznej. Pracownicy budowlani muszą być w stanie wykonywać ciężką pracę fizyczną, taką jak przenoszenie ciężkich przedmiotów, kopanie, wiercenie, cięcie, itp.

3. Dobra organizacja pracy. Pracownicy budowlani muszą być dobrze zorganizowani i umieć pracować w grupie. Muszą być w stanie koordynować swoje działania z innymi pracownikami i dostosowywać się do zmieniających się warunków na placu budowy.

W budownictwie istnieje wiele zawodów i kwalifikacji, które wymagają różnych umiejętności i kwalifikacji. Ustawa Prawo budowlane określa wymagania, jakie muszą spełnić osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją. 

loading...
Artykuły - pracawbudownictwie.com.pl