Inżynier budowy opisywany jest jako osoba o wyjątkowych umiejętnościach i pasji. Jego PRACA JEST jest jak solidny fundament pod wielkim budynkiem – nie zawsze widoczna na pierwszy rzut oka, ale niezbędna dla sukcesu całego przedsięwzięcia. 

Inżynierowie budownictwa łączą w sobie wiedzę techniczną, kreatywność i zdolność do rozwiązywania problemów. To oni dbają o to, żeby każdy detal był dopracowany, żeby konstrukcje były bezpieczne i trwałe. Ich praca to nie tylko liczby i rysunki – to także umiejętność komunikacji, współpracy zespołowej i zarządzania projektem.

Kiedy patrzysz na nowo wybudowany budynek, pamiętaj, że za jego powstaniem stoi cała drużyna inżynierów budowy, którzy pracowali ciężko, aby stworzyć coś trwałego i pięknego. Dziękujemy im za ich zaangażowanie i wkład w rozwój naszych miast.

To DZIŚ prestiżowy zawód

Inżynier budowy to zawód, który wymaga od swoich pracowników ścisłego przestrzegania procedur i przepisów. Przede wszystkim inżynierowie budownictwa muszą mieć wykształcenie wyższe w tym kierunku. Ponadto, pracownicy muszą mieć doświadczenie w pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Obowiązki inżyniera budowy są zróżnicowane i zależą od specyfiki danej budowy oraz wymagań pracodawcy. Oto niektóre z typowych zadań, które wykonuje inżynier budowy:

  • Nadzorowanie zgodności z przepisami BHP na budowie: Inżynier budowy dba o bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców na placu budowy.
  • Przygotowywanie dokumentacji i zarządzanie nią: Inżynier jest odpowiedzialny za dokumentację techniczną budowy.
  • Sporządzanie przedmiarów robót: Określa ilości materiałów potrzebnych do realizacji projektu.
  • Nadzorowanie prac na budowie: Monitoruje postęp prac i zgodność z harmonogramem.
  • Kierowanie pracownikami i podwykonawcami: Koordynuje działania zespołu.

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane może wykonywać więcej czynności, takich jak przygotowywanie projektów budowlanych, praca jako kierownik budowy lub sprawowanie nadzoru autorskiego lub inwestorskiego.

Jak zostać inżynierem budowy? Pracodawcy zatrudniający na stanowiska inżyniera budowy szukają absolwentów studiów budowlanych. Studia dla inżyniera budowy przygotowują uczelnie techniczne na Wydziale Architektury lub Budownictwa Lądowego i Wodnego. Aby dostać się na kierunek budownictwo, należy zdać maturę z matematyki i innego przedmiotu ścisłego, na przykład fizyki. Studia te są przeznaczone dla osób o umyśle ścisłym, a program nauki obejmuje przedmioty takie jak materiały budowlane, hydraulika, konstrukcje betonowe i rysunek techniczny.

Inżynier budowy to zawód pełen wyzwań, wymagający zarówno wiedzy technicznej, jak i umiejętności komunikacyjnych. Praca na budowie może być satysfakcjonująca, zwłaszcza dla tych, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia nowych obiektów.

No i kwestia, która zawsze najbardziej interesuje osoby, które podejmują się studiów na kierunku budownictwo – ile zarabia Inżynier budowy? Jakie są zarobki na tym stanowisku?

Przedstawiamy wam autorską analizę z 16 województw, odnośnie maksymalnego wynagrodzenia dla Inżyniera budowy w 2023 roku. Analiza została zebrana od 3,5 tysiąca Inżynierów. Oczywiście wyniki odnośnie firm są anonimowe. Najwyższe wynagrodzenie otrzymują Inżynierowie budowy w województwie mazowieckim maksymalna wartość wyniosła 11 tys. 

Jeżeli chcesz zobaczyć zestawienie w poszczególnych województwach to kliknij w ten link:

https://www.canva.com/design/DAF0zH4ZlYY/BMwSm13gcJEtftQ3wQdiFg/view?utm_content=DAF0zH4ZlYY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

loading...
Artykuły - pracawbudownictwie.com.pl