Projektant i kierownik budowy są zobligowani do posiadania uprawnień budowlanych. To właśnie ten dokument upoważnia do pełnienia tak ważnych funkcji w budownictwie. Uprawienia budowlane to dokument pozwalający na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoba posiadająca uprawnienia projektowe zajmuje się głównie projektowaniem budynków, sieci, instalacji – w zależności od specjalności w jakiej posiada uprawnienia. Kierownikiem budowy czy inspektorem nadzoru inwestorskiego jest zwykle osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania robót. Uprawnienia mogą być więc projektowe, wykonawcze lub projektowo-wykonawcze. Te ostatnie dają najszersze możliwości pracy.

 

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Zdobycie uprawnień nie jest proste. Należy spełnić szereg wymagań aby móc pochwalić się ich posiadaniem. Po pierwsze wykształcenie. Musi być ono zbieżne ze specjalnością uprawnień o które się starasz. Np. aby starać się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane kandydat musi skończyć studia na kierunku budownictwa lub pokrewnym, aby mieć szansę na uprawnienia sanitarne najlepiej skończyć studia wyższe na kierunku inżynierii sanitarnej. Po drugie musisz odbyć praktykę budowlaną. Odbywa się ja w biurze projektowym, na budowie lub w administracji związanej ściśle ze swoim kierunkiem. Co istotne posiadanie uprawnień wykonawczych wymaga wyłącznie odbycia praktyki na budowie, ale dla uprawnień projektowych należy odbyć praktykę zarówno w biurze projektowych jak i na budowie. Dzięki odbyciu praktyki zawodowej możemy mieć pewność że tak ważny zawód jak kierownik budowy pełni osoba dobrze przygotowana do budowy naszego domu, mostu przez który codziennie przejeżdżamy do pracy czy innego obiektu budowlanego. Ostatnim krokiem w zdobyciu uprawnień jest egzamin.

 

Jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane

 

Egzamin na uprawnienia prowadzony jest przez Okręgowe Izby Inżynierów oraz Izby Architektów. To właśnie te jednostki są odpowiedzialne za prawidłowe przeprowadzenie procesu kwalifikacyjnego. Proces ten składa się z dwóch etapów – sprawdzenia poprawności złożonych przez kandydata dokumentów oraz egzaminu. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna odbierana jest przez kandydatów jako ta prostsza. Jest to test jednokrotnego wyboru, w którym pytania dotyczą tylko i wyłącznie wiedzy z przepisów. Nawet przy braku wiedzy jaką odpowiedź udzielić na dane pytanie kandydat ma 25% szans na zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi. Ilość pytań jest inna jeśli staramy się o uprawnienia projektowe czy wykonawcze, a inna jeśli zdajemy jednocześnie egzamin na uprawnienia projektowo-wykonawcze. Dodatkowo ilość ta jest zróżnicowana w zależności od tego czy chcemy zdobyć uprawnienia bez ograniczeń czy w ograniczonym zakresie. Egzamin ustny polega na odpowiedzi przed komisją na wylosowane uprzednio pytania. Tu dużą rolę odgrywa wiedza jaką pozyskaliśmy podczas praktyki inżynierskiej.


 

Szczegółowe informacje o tym do czego upoważniają uprawnienia, czy warto je posiadać, jak je zdobyć oraz jakie wymagania spełnić znajdziesz na stronie: https://uprawnienia-budowlane.com/o-egzaminie/

   

    

Zapraszamy na stronę autora tekstu:https://uprawnienia-budowlane.com/

loading...
Artykuły - pracawbudownictwie.com.pl