Zapraszamy na wywiad z Ekspertem

Pan Konrad, osoba która z branżą budowlaną jest związana od 2012 roku, osoba która poszukuje nowych rozwiązań ułatwiających życie wszystkim którzy biorą udział w procesie budowlanym. Obecnie jest Dyrektorem, w jednej z uznanych na rynku firm deweloperskich. Z jakimi trudnościami obecnie mierzy się branża? Jaki był miniony rok? Co możemy prognozować na najbliższy rok? Takie pytania postawimy naszemu rozmówcy.

Czy ostatnie dwa lata, czyli cała ta bańka Covidowa negatywnie wpłynęła na rynek budowlany?

Sam Covid nie wpłynął negatywnie na branżę, nawet w lock-downie budowy pracowały normalnie, nie było tu jakiś rewolucji, czyli praca na wysokich obrotach. Nawet w kwestii samej formy pracy, nie było dla nas zaskoczenia ponieważ pracowaliśmy jak zawsze, home office raczej nie przyjmie się długo w budownictwie.

Brakuje obecnie osób do pracy? Czy wojna na Ukrainie jakoś wpłynęła na brak pracowników budowlanych?

Tak wojna spowodowała zmniejszenie osób, które pracują na budowach. Chociaż w pierwszych dwóch miesiącach wojny spodziewaliśmy się większego odpływu pracowników, dla wszystkich była to jedna wielka niewiadoma, co się będzie działo. Teraz widzimy, że kto miał wyjechać, to wyjechał. A kto zostać, to został. W budownictwie braki kadrowe zawsze były, są i będą.

Czy obecnie łatwiej jest znaleźć pracę osobom na wyższych szczeblach?

Nie, ponieważ firmy ograniczają zatrudnienie kadry kierowniczej. Mikro i małe przedsiębiorstwa przede wszystkim starają się utrzymać obecnych pracowników. Firmy średnie i duże zajmujące się budownictwem mieszkaniowym, zamówieniami publicznymi będą raczej ograniczać etaty po ukończeniu obecnie realizowanych zamówień. W lepszej sytuacji jest sektor magazynowy, w którym dużo się teraz dzieje. Z uwagi na zbliżające się wybory samorządowe, niektóre gminy będą czuły presję aby ruszyć z niektórymi projektami, ale czy będą mieli za co budować, to inna sprawa. Na pewno na rynku zamówień publicznych zwiększy się konkurencja w przyszłym roku.

Czy obecnie się mniej buduje

Sprawdź oferty pracy

 Czy obecnie buduje się mniej niż w poprzednich latach?

Z perspektywy dnia dzisiejszego wciąż wiele się buduje. Jednak mam wrażenie, że dzieje się to siłą rozpędu.

 W jakim kierunku należy zmierzać aby rozwinąć branżę?

Najlepiej przede wszystkim w stronę stabilności ekonomicznej i politycznej. To pozwali wszystkim się rozwijać. Ja osobiście, w branży widzę przyszłość w narzędziach przeznaczonych do komunikacji w Zespole. Jestem entuzjastą narzędzi, które pomagają w wymianie informacji i je porządkują. Sam w swoim Zespole sukcesywnie takie narzędzia wprowadzam. Ułatwia to nam wszystkim pracę i usprawnia czasowo, dzięki temu możemy np. odbywać konferencje na różnych budowach rozrzuconych po całym kraju.

Jakie są obecnie największe napotykane bariery, oprócz oczywiście wzrostu cen, opłat itp…?

To na kolejnym miejscu brak osób do pracy i perspektywa mniejszej liczby zamówień. Problemem są też bariery prawne, które wydłużają procesy inwestycyjne oraz generują dodatkowe koszty.

loading...
Artykuły - pracawbudownictwie.com.pl