Inżynier budowy- oferty pracy
Inżynier budowy- oferty pracy

Inżynier budowy: Oferty pracy dla Inżyniera budowy w Polsce

Dowiedz się o nowych ofertach pracy dla inżyniera budowlanego. Uzyskaj szybki przegląd aktualnych propozycji zawodowych, a także szczegółowe informacje na temat  perspektyw kariery.

Inżynierowie budowlani są kluczowymi członkami projektów budowlanych, którzy muszą mieć silne umiejętności analityczne i być dobrzy w pracy z dużym zespołem. Jeśli chcesz zostać inżynierem budowlanym, musisz uzyskać dyplom licencjata z inżynierii lądowej.

Istotne informacje

Inżynier budowlany jest specjalistą budowlanym, który proponuje rozwiązania projektowe, zarządza i nadzoruje projekty w branży budowlanej. Projekty te mogą obejmować branże sanitarne, elektryczne, teletechniczne, konstrukcyjno- budowlane, mostowe, drogowe i kolejowe.. Ich perspektywy zatrudnienia są zwykle pozytywne, ale mogą się zmieniać w zależności od warunków ekonomicznych.

Wymagane wykształcenieI stopień studiów wyższych
Wspólne specjalizacje projektoweBudowlane, elektryczne, drogowe, mostowe, hydrotechniczne, kolejowe
Prognozowany wzrost zatrudnienia (2014-2024)8% (dla wszystkich inżynierów budowlanych) 
Średnia pensja (2017)52 500 PLN netto rocznie

Źródło: * Dale wewnętrzne firmy

Opis stanowiska inżyniera budowlanego

Inżynierowie budowlani są kluczowymi elementami dla do pomyślnego zrealizowania zamierzenia budowlanego. Projekty, nad którymi pracują, mogą obejmować takie zagadnienia jak realizacja:osiedla mieszkaniowego, systemu odwadniającego i kanalizacyjnego, budowę budynku, linii kolejowych, dróg, autostrad, systemu HVAC, lotnisk. Inżynierowie budowlani często specjalizują się w  konkretnej specjalności budowlanej. Inżynierowie budownictwa zwykle korzystają z komputerów podczas tworzenia i analizowania dokumentacji Ich praca wymaga współpracy w zespole. Inżynierowie budowlani muszą posiadać również wiedzę i umiejętności na temat kosztorysowania, planowania, harmonogramowania i kontrolingu związanych z budową. Mogą mieć stopień inżyniera i magistra z budownictwa.Inżynierowie budowlani wykonują swoją pracę w biurze i w terenie. Pracują często muszą wizualnie sprawdzać pracę swoją i innych. Zazwyczaj pracują przez 40 godzin w tygodniu- jednak bywa, że muszą pracować dłużej.

Obowiązki inżynierów budownictwa

Inżynier budowy sprawuje wiele obowiązków podczas kierowania i zarządzania projektem budowlanym. Inżynier budownictwa podczas pracy będzie badał obszary, w którym będzie realizowany kontrakt, musi zwracając uwagę na aspekty środowiskowe i przepisy prawa. Inżynier budowy często podczas swojej pracy ma w zakresie swoich obowiązków wykonywania raportów ze swoich ustaleń i postępów prac innych osób. Następnie informacje o swojej pracy musi przekazać i skonsultować się z innymi, którzy biorą udział w zadaniu np. przełożonym.

Oferta pracy dla Inżyniera Budowy

Zakres odpowiedzialności:

 • wsparcie Kierownika Budowy w zakresie kontroli stopnia zaawansowania prac, przyjętymi założeniami projektowymi oraz standardami jakościowymi dokonywanie zamówień materiałowych,
 • kontrola terminowości oraz rozliczanie dostaw
 • egzekwowanie prawidłowości i terminowości wykonywanych robót
 • bieżące zgłaszanie potencjalnych problemów na budowie
 • sporządzanie bieżących raportów z realizacji inwestycji na potrzeby spółki wsparcie i bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Kontraktu i Kierownikiem Budowy 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym
 • znajomość przepisów prawa budowlanego doświadczenie w pracy na stanowisku Inżyniera Budowy

Oferujemy:

 • prywatną opiekę medyczną ubezpieczenie grupowe
 • karty sportowe
 • szkolenia specjalistyczne
 • jasne ścieżki kariery
 • rozwój zawodowy
 • wyjazdy integracyjne