Inżynier budowy stacji paliw

B2B/ Działalność
O firmie Paltech Sp. z o.o.

jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, którego początki sięgają 1989 roku. Działalność firmy jest skupiona na branży paliwowej, dzięki czemu wyspecjalizowaliśmy się w budowie, modernizacji oraz obsłudze serwisowej stacji paliw a także stacji autogazu (LPG) w całej Polsce. Od kilku lat zajmujemy się również projektowaniem, prefabrykacją oraz montażem wszelakich konstrukcji stalowych.
Sposób aplikowania: Na adres e-mail podany w ogłoszeniu z załączonym CV
Publikujący ofertę

Opis

Paltech Sp. z o.o.

jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, którego początki sięgają 1989 roku. Działalność firmy jest skupiona na branży paliwowej, dzięki czemu wyspecjalizowaliśmy się w budowie, modernizacji oraz obsłudze serwisowej stacji paliw a także stacji autogazu (LPG) w całej Polsce. Od kilku lat zajmujemy się również projektowaniem, prefabrykacją oraz montażem wszelakich konstrukcji stalowych.

Poszukujemy Inżyniera budowy - budowa stacji paliw Majków Duży

Zadania:

 • nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogram

 • prowadzenie negocjacji z potencjalnymi podwykonawcami

 • koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami, podwykonawcami oraz dostawcami

 • szczególna dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników na budowie

 • planowanie zadań i nadzór wykonania ich w terminie

 • raportowanie postępu prac

 • bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Projektu

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • doświadczenie w prowadzeniu robót,

 • znajomości prawa budowlanego,

 • umiejętności zarządzania podległym zespołem pracowników i podwykonawcami,

 • umiejętności czytania rysunku technicznego oraz całej dokumentacji projektowej,

 • dyspozycyjności,

 • chęci do pracy :)

 • posiadania prawa jazdy kat. B

Oferujemy:

 • umowę o pracę/B2B/umowę zlecenie

 • terminowość wypłaty wynagrodzenia

 • wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia wykształcenia, doświadczenia i posiadanych uprawnień oraz rodzaju współpracy, odezwij się a porozmawiamy o tym

 • pracę w dynamicznym, młodym zespole 

 • niekorporacyjne środowisko pracy

 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

W CV proszę umieścić klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez wyżej wskazaną firmę."

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paltech Sp. z o.o. ul. Roosevelta 5a, 64-915 Jastrowie, zwana dalej Spółką.

 • W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się:

– listownie ul. Roosevelta 5a, 64-915 Jastrowie

– telefonicznie +48 67 2663259

 • Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i  w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

 • w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II.

Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Okres przechowywania danych

 • w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji,

 • w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

 • w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

 • Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

 • Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

Podsumowanie oferty

Dział Re..........pokaż
Branża In..........pokaż
Stanowisko In..........pokaż
Proponowane wynagrodzenie (brutto) 7000,00

Lokalizacja

Piotrków Trybunalski, łódzkie, Polska