KOORDYNATOR PROJEKTÓW KOLEJOWYCH

KOORDYNATOR PROJEKTÓW KOLEJOWYCH
O firmie Egis Poland (reprezentująca w Polsce Grupę Egis) – firma działająca na rynku polskim od blisko 30 lat, współpracująca zarówno z klientami z sektora publicznego, jak i prywatnego, świadcząca profesjonalne usługi inżynierskie i konsultingowe w zakresie przygotowania i realizacji projektów w sektorze transportu publicznego, drogowego, kolejowego, lotniczego, budownictwa kubaturowego oraz gospodarki wodno-ściekowej, środowiska naturalnego i energetyki
Sposób aplikowania: PRACA@EGIS-POLAND.COM
Publikujący ofertę

Opis

Egis Poland (reprezentująca w Polsce Grupę Egis) – firma działająca na rynku polskim od blisko 30 lat, współpracująca zarówno z klientami z sektora publicznego, jak i prywatnego, świadcząca profesjonalne usługi inżynierskie i konsultingowe w zakresie przygotowania i realizacji projektów w sektorze transportu publicznego, drogowego, kolejowego, lotniczego, budownictwa kubaturowego oraz gospodarki wodno-ściekowej, środowiska naturalnego i energetyki – w związku z dynamicznym rozwojem swojej działalności poszukuje osoby na stanowisko:

               
KOORDYNATORA PROJEKTÓW KOLEJOWYCH

Miejsce pracy: Warszawa

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
 • Przygotowywanie cyklicznych informacji o postępach realizacji Zamówienia
 • Koordynowanie realizacji poszczególnych zadań z uwzględnieniem zależności między nimi, wynikających z przyjętego harmonogramu projektu,
 • Techniczna koordynacja projektu, uzgadnianie kolizji międzybranżowych.

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu zespołem lub zespołami projektowymi przy realizacji min. 2 opracowań wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt Budowlany
  i Projekt Wykonawczy)
 • Znajomość procedur FIDIC oraz Prawa Zamówień Publicznych
 • Zdolności organizacyjne
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

Oferujemy:

 • Prywatną opiekę medyczną
 • Umowę o pracę
 • Elastyczne godziny pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:

EGIS Poland Sp. z o.o.

Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Fax: 22 20 30 101, email: praca@egis-poland.com

z dopiskiem „PRACA - KPK”


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez Egis Poland Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa) dla celów rekrutacji na potrzeby spółek z grupy Egis oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji. Zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych jest Egis Poland Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji na potrzeby spółek z grupy Egis. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy odbywa się w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest obowiązkowe. Przetwarzanie innych, podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody. Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ale niezbędne dla osiągnięcia wskazanego celu. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Powyżej wyrażona zgoda może zostać przeze mnie odwołana w każdym czasie. Moje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 10 lat. Dodatkowo, będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej. Przysługuje mi  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podsumowanie oferty

Dział Pr..........pokaż
Branża Ko..........pokaż
Stanowisko Sp..........pokaż
Proponowane wynagrodzenie (brutto) 0

Lokalizacja

Warszawa, mazowieckie, Polska